Brändiä tukevien palveluiden kehityshanke

Seripoint Oy kehittää toimintaansa Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen avulla. Hankkeen tavoitteena on kehittää brändiä tukevia palveluita.

 

Vipuvoimaa EU:ltaEU EAKR