Tietosuojaseloste

Henkilötietolain 523/1999 10 §:n ja 24 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

REKISTERIN PITÄJÄ

Seripoint Oy (y-tunnus 0783156-0) Elementtitie 14, 87500 KAJAANI

Puh. 08 6141 750 info@seripoint.fi

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Pasi Halonen, Elementtitie 14, 87500 Kajaani Puh. +358 40 068 5273 pasi.halonen(a)seripoint.fi

REKISTERIN NIMI

Seripointin asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Seripoint Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaitten tilausten käsittely ja arkistointi sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Seripoint Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri koostuu useasta alarekisteristä, joissa on tallennettuna tietoja asiakkaasta seuraavasti:

1) asiakkaan yhteystiedot tilaamisen ja tilauksen toimittamisen mahdollistamiseksi. Lisäksi, yhteyshenkilön puhelinnumero sekä laskutusta varten tarvittavat tiedot.

Rekisterin tiedot pitävät sisällään myös extranet-tilausjärjestelmän tilaustunnukset.

2) luottokaupan ylläpitämiseksi tarvittavat tiedot

3) asiakkaan tilaamista tuotteista, palveluista, toimittamisesta ja palautuksista koskevaa tietoa

Tietoja säilytetään vähintään viisi vuotta.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustietoja saadaan asiakkaalta itseltään hänen rekisteröityessään Seripoint Clubiin, solmimalla asiakas-suhde tai asiakkaan muiden ilmoitusten kautta.

TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Seripoint käyttää asiakasrekisteriä MailChimp-sähköpostipalvelun suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite, paikkakunta, maakunta ja mahdollisesti ilmoittamansa puhelinumero sekä tuote kiinnostus. MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin tietoja siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Manuaalisia aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.

ATK:lla käsiteltäviä tietoja voivat käsitellä vain erikseen sovitut työntekijät, joilla kullakin on omat käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään. Eri työntekijäryhmillä on eritasoisia käyttöoikeuksia Seripointin tietojärjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakastietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietojärjestelmä on suojattu palomuurilla ja asiaankuuluvilla tietoja suojaavilla ohjelmistoilla Data Group Oy:n toimesta. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta tai viranomaisen pyynnöstä.

TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella Seripointin asiakkaalla on oikeus saada tarkastettavaksi omat tietonsa Seripointin asiakasrekisteristä. Tarkastuspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info(a)seripoint.fi, josta pyynnöt ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Seripoint voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Seripoint vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella Seripointin asiakkaalla on oikeus vaatia oman virheellisen henkilötietonsa korjaamista. Korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen info(a)seripoint.fi, josta ne ohjataan asianomaisen henkilön asiakastietojen ylläpidosta vastaavalle henkilölle. Seripoint voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Seripoint vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Seripoint Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja, suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistamista Seripointin rekisteristä. Pyyntö toteutetaan ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista. Seripoint voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Seripoint vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Yrityksen koko brändituotehallinnan ulkoistaminen meille on helppoa, kustannustehokasta ja järkevää!

Lue lisää

Oletko jo Seripoint Clubin jäsen? - liittymällä saat parhaat edut, erikoistarjoukset ja kutsut clubilaisten tapahtumiin. Lue lisää

Haku

Suosituimmat haut

Valikko

Suodata tuotteita

Ostoskorisi on tyhjä

Oma tili

Custom Channel

Tarjouskoriin käytetyt lahjakortit